Kalendar

U kalendaru ispod možete videti raspored vodjenih kruznih treninga i dodatnih programa Estetik fit, Cardio fit, Kick box-a i Yoge.